Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2011

Plaatsingsdatum: 6-okt-2011 15:57:48

De gemeente Drimmelen heeft een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011 vastgesteld. Deze verordening vormt het rechtsgeldige uitgangspunt voor de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Drimmelen.

Voor de uitvoering zijn beleidsregels vastgesteld: de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2011. Daarin staan de kaders waarbinnen de uitvoering van de verordening dient plaats te vinden.

Na intensief overleg, onder meer tussen het Wmo-Platform en de gemeentelijke beleidsmedewerker, zijn deze Beleidsregels tot stand gekomen.

De beleidsregels zijn hier te vinden.