Advies

Plaatsingsdatum: 21-sep-2010 9:39:03

De Kanteling, een bredere benadering van het Wmo-beleid, komt ook in Drimmelen van de grond.

Een beleidsvoorstel is ter advisering aan het Platform aangeboden.

Het Platform heeft een advies daarover aan B&W uitgebracht.

B&W heeft daar inmiddels op gereageerd.

De volgende stap is bespreking in de gemeenteraad en aanpassing van de Verordening Individuele Voorzieningen