Meedenken?

De bekende vinger aan de pols is een belangrijke vinger. Het WMOPlatform probeert die functie te vervullen door belangrijke onderwerpen zorgvuldig onder de loep te leggen en werkbare adviezen voor verbetering te formuleren.

Mocht U daarover willen meedenken: Uw hulp zal zeer op prijs worden gesteld.

Het WMOPlatform Drimmelen is bereikbaar via e-mail

(info@wmoplatformdrimmelen.nl) of

per telefoon (0162683142) of

per brief (p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made).