concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen

Plaatsingsdatum: 4-okt-2017 16:27:24

In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke specifiek ziet op klachten m.b.t. de toegang tot jeugdhulp of klachten over de jeugdhulp geboden door het CJG.

In de jeugdzorg zijn in het verleden door jeugdhulpaanbieders goede ervaringen opgedaan met klachtencommissies met een gemengde samenstelling: een jurist, een gedragsdeskundige en een arts. Groot voordeel van zo’n gemengde samenstelling is dat de leden ieder vanuit hun eigen specifieke deskundigheid de klachten beter kunnen begrijpen en doorgronden. Dat is uiteindelijk in het belang van alle partijen.

De gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben aangegeven graag samen op te trekken met Drimmelen en Geertruidenberg. De gemeente Breda heeft aangegeven te overwegen ook aan te sluiten.

Het voorstel is om gezamenlijk gebruik te maken van de deskundigheid van dezelfde klachtencommissie. Praktisch betekent dit dat iedere gemeente dezelfde klachtenregeling vaststelt en dezelfde personen benoemt in de klachtencommissie.

Hierbij de reactie van het Wmo-Platform op de voorgestelde regeling.

En de daarop gevolgde gemeentelijke reactie.