Advies over Onderzoek Respijtzorg

Plaatsingsdatum: 19-okt-2019 12:18:09

ADVIES OVER Onderzoek Respijtzorg

Geacht College,

Tijdens haar vergadering op 9 oktober j.l. kwam bij het Wmo-Platform Drimmelen het Plan van aanpak ‘Respijtzorg in de (regio) Drimmelen’ aan de orde.

In het volgende onze overwegingen en het daaruit voortkomende advies.

Overwegingen

Ook binnen het Platform is het knelpunt Respijtzorg in onze gemeente bekend. Dat de gemeente hier, mede door meldingen vanuit de DVG werkgroep en een motie vanuit de gemeenteraad, een onderzoek wil doen om behoefte aan en mogelijkheden van Respijtzorg in onze gemeente en eventueel de regio te onderzoeken acht het Platform terecht.

De voorgestelde onderzoeksvragen in het Plan van aanpak worden door het Platform ondersteund, evenals de voorgestelde doelstellingen en te behalen resultaten.

Het Platform betreurt daarbij de voorgestelde beperking van het onderzoek tot inwoners en hun mantelzorgers met dementieproblematiek.

Het Platform is ervan overtuigd dat Respijtzorg voor alle mantelzorgers van onze gemeente een belangrijk hulpmiddel is, dan wel zou kunnen zijn. Een belangrijk hulpmiddel om een leven met grote zorgproblemen leefbaar te houden. Dat blijkt uit landelijk onderzoek naar vervangende zorg voor mantelzorgers. En dat zal in de gemeente Drimmelen niet veel anders blijken te zijn, is onze verwachting.

Het Platform verwacht geen wezenlijk verschil tussen Respijtzorg voor mantelzorgers van inwoners met dementie en van inwoners met andere zorgproblemen.

Om het onderwerp Respijtzorg duidelijk te krijgen vormen daarom alle mantelzorgers in onze gemeente, en degenen waarvoor zij zorgen, de hier van belang zijnde Profijtgroep.

Het Platform verwacht tijdens het onderzoek dat naast Respijtzorg ook andere acute knelpunten aan de orde kunnen komen. Ook deze knelpunten verdienen passende aandacht.

Advies

Het Wmo-Platform Drimmelen stemt in met het plan van aanpak van ‘Respijtzorg in de (regio) Drimmelen’. Met daarbij, gezien voorgaande overwegingen, het advies:

Breidt in het voorgestelde onderzoek naar Respijtzorg de Profijtgroep uit van mantelzorgers voor mensen met dementie en mensen met dementie zelf naar alle mantelzorgers en degenen waarvoor zij zorgen.

Besteedt ook aandacht aan tijdens het onderzoek mogelijk aan de orde komende andere acute knelpunten.

Tenslotte

Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere toelichting.

Namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,

w.g. w.g.

Engbert Tienkamp Johan Broos