Visienota Samen aan Zet

Plaatsingsdatum: 10-feb-2017 16:02:48

De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:

“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale

klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan reguliere

activiteiten op het gebied van onderwijs, participatie, zorg en welzijn.“

Een inclusieve samenleving is niet in 2018 “gereed”. Het is een proces. Wat de gemeente met deze

visie aangeeft is dat de gemeente er vanaf vandaag aan werkt om het aspect inclusiviteit bij het

ontwikkelen en uitvoeren van plannen te bekijken en mee te wegen.

Wanneer ben je als gemeente inclusief? Als het gemeentebreed gewoon geworden is om

rekening te houden met inclusiviteit. Dus als het bij iedereen tussen de oren zit. Dat is niet

van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarvoor zijn we samen aan zet!

In bijgaande bestanden het advies van het Wmo-Platform en de reactie daarop van de gemeente.