Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021

Plaatsingsdatum: 25-dec-2017 13:39:34

De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).

Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht.