Wat kost een Wmo-voorziening?

Je kunt niet meer goed vooruit komen, buiten. Kan iemand helpen? Ja soms wel, familieleden of goede buren. Maar dat lukt niet altijd. Wat dan?

Naar het Wmo-loket in het gemeentehuis? Een belletje via 140162 proberen?

Een Wmo-medewerk(st)er van de gemeente komt dan langs om te horen waar het probleem zit en wat voor u een goede persoonlijke oplossing is. Bijvoorbeeld: Een scootmobiel blijkt optimaal voor u.

Maar krijg je die gratis?

In Drimmelen en de meeste andere gemeenten was de regel dat ook naar de eigen financiële mogelijkheden werd gekeken bij een vraag voor ondersteuning. Dan zei de gemeente soms: uw inkomen is hoger dan zoveel, dus dan moet u, jammer genoeg, zelf een deel van of zelfs alle kosten betalen. Of een zogenaamde 'gebruikelijke' bijdrage betalen. Beoordeling ging volgens een paar simpele regels. Het Wmo-Platform Drimmelen had ingestemd met dit beleid: mensen die zelf hun ondersteuning kunnen regelen doen dit ook.

Over die simpele regels zijn landelijke rechtszaken gevoerd. Resultaat: Dat mag zo niet, een gemeente mag bij Wmo-ondersteuning niet haar eigen inkomenspolitiek voeren.

Nieuwe regels

Dus niets meer zèlf bijdragen aan een Wmo-voorziening?

Nee, zo is het ook weer niet. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) zoekt via de belastingdienst uw inkomen op. Kijkt ook hoeveel andere zorgkosten u heeft. En bepaalt dan hoe hoog uw eigen bijdrage wordt. Die dus ook inkomensafhankelijk is.

Deze nieuwe regels kunnen wel een andere uitslag voor u persoonlijk hebben.

En nu?

De gemeente Drimmelen heeft het volgende besloten:

Hebt u na januari 2012 een afwijzing vanwege uw inkomen ontvangen dan wordt u door een Wmo-medewerk(st)er van de gemeente benaderd.

Heeft u telefonisch of aan het Wmo-loket geïnformeerd naar Wmo-ondersteuning, maar werden de oude regels op u van toepassing verklaard, dan kunt u zelf opnieuw het Wmo-loket benaderen. Daar kunt u vragen wat de nieuwe regels in uw situatie betekenen.

Bij nieuwe vragen voor ondersteuning gelden de nieuwe regels.

Dus wat kost een Wmo-voorziening?

Antwoord: Dat hangt helemaal af van uw persoonlijke omstandigheden.

De Wmo is gekanteld.

Het WMO-Platform heeft de Gemeente geadviseerd om bij een aanvraag voor een Wmo-voorziening eerst bij de aanvrager thuis te gaan praten:

– wat is het probleem,

– wat zijn de eigen mogelijkheden,

– wie kan er nog meer helpen.

Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een goede oplossing.