Scootmobiel of deeltaxi?

Waarom geen scootmobiel, maar wel een deeltaxi?

De heer J. loopt en fietst niet meer zo goed. Hij vraagt bij het WMO-loket een scootmobiel aan om vanuit Made naar Wagenberg te kunnen gaan.

Hij wil zijn familie daar eens per week blijven bezoeken.

Er volgt een gesprek met een WMO-consulent, bij de heer Jansen thuis, in zijn eigen omgeving.

Al pratende blijkt dat hij beter, en in dit geval zelfs goedkoper, geholpen is met een deeltaxi-pas in plaats van met een scootmobiel.

De heer J. kan weer minstens eens per week zijn familie in Wagenberg blijven bezoeken.

Het WMO-Platform heeft de Gemeente geadviseerd om bij een aanvraag voor een scootmobiel eerst bij de aanvrager thuis te gaan praten: wat is het probleem en wat kan daarbij de meest passende oplossing zijn.

Deze werkwijze, ”De Kanteling”, wordt nu geleidelijk in Drimmelen ingevoerd.

Wilt u ook uw ervaringen en kennis inbrengen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning?

Neem gerust contact op: per telefoon 0168 482425,

per brief p/a De Hoef 23 4927 BP Hooge Zwaluwe,

of per E-mail: wmoplatformdrimmelen@gmail.com.

Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een taak van de Gemeente.

De Wmo streeft er naar, dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij ook bij een handicap of chronisch psychische problemen.