Platformnieuws november 2018

Gezondheidsnota: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze nota vastgesteld en deze wordt voor de vergadering van de gemeenteraad geagendeerd.

Doelen en methodes zijn aangegeven om een gezonder leven te bereiken. Onder meer voor: minder roken, tegengaan van alcohol/drugsgebruik, gezonder leven door sporten, eenzaamheid bij en kwetsbaarheid van ouderen aanpakken, meer ondersteuning bij dementie en meer AED’s (een belangrijk hulpmiddel bij hartstilstand).

Het plan is gemaakt voor de jaren 2019-2022. De GGZ toetst het plan op haalbaarheid en zal de resultaten onderzoeken.

De nota is van een mooie lay-out voorzien en is goed leesbaar.

WMO-zaken:

Minimabeleid en schuldhulpverlening: In de schuldhulpverlening kent onze gemeente meer cliënten dan elders. Bij het mogelijk ontstaan van schulden is er intensief contact met instellingen om tijdig problemen te signaleren, zoals Woonvizier, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers. Voor kwetsbare groepen is er aandacht hoe schulden te voorkomen en zijn er voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan.

Accommodatiebeleid: De concept kadernota maatschappelijke accommodaties in de gemeente geeft duidelijkheid over doel en gebruik van gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties. De gebruikers worden bij de uitvoering van nieuwe plannen betrokken. Een actief beleid om bruisende dorpscentra te krijgen wordt nagestreefd.

De gemeenteraad moet deze nota nog vaststellen.

WMO Abonnementstarief: Het inkomensafhankelijk deel van de eigen bijdrage in het kader van de WMO verdwijnt en is door Burgemeester en Wethouders vastgesteld op

€17,50 per 4 weken, het maximum uit het voorstel van het ministerie. Voor veel Wmo-cliënten betekent dat een verlichting van kosten, voor een aantal lagere inkomens een forse verhoging. Het door het Platform geadviseerde lagere tarief is door het college niet overgenomen. De raad moet nog besluiten.

PvdA-enquête WMO-cliënten: Het Platform heeft er op aangedrongen de signalen uit deze enquête serieus te nemen en met betreffende ambtenaren te bespreken om mogelijk de aanvragen en uitvoering te verbeteren.