overleg-oktober-2014

Ontmoet Wagenberg:

In de laatstgehouden vergadering was de heer C. van Gurp, voorzitter van de Dorpsraad Wagenberg te gast en informeerde het platform over de inloopactiviteit in Wagenberg.

“Ontmoet Wagenberg” is een dagopvang op dinsdag in dorpshuis Plexat voor inwoners van het eigen dorp maar is ook opengesteld voor mensen uit de andere kernen. Thans nemen 10 tot 15 mensen deel aan de activiteiten welke ondersteund worden door de gemeente, Thebe en Surplus. Verdere informatie is te zien op de website.

Jeugdzorg:

Het beleidsplan Jeugdzorg en de conceptverordening Jeugdzorg zijn voor advies aan het platform voorgelegd alvorens deze in de gemeenteraad aan de orde komen. Op de reacties en uitgebrachte adviezen is positief gereageerd en ze zijn verwerkt in de voorstellen aan de gemeenteraad.

Beleidsplan Wmo:

De aanvullingen op het beleidsplan Wmo zijn door het Platform behandeld en van commentaar voorzien. Het beleidsplan dient 18 december a.s. in de vergadering van de gemeenteraad.

Zelfevaluatie Platform Wmo:

Door de landelijke Koepel Wmo-raden is een checklist opgesteld over het functioneren van de plaatselijke Wmo-raad of -Platform. Met een kritische houding heeft het Platform over haar eigen functioneren gesproken, o.a. over welke punten er verbeterd kunnen worden, over het geven van adviezen, de samenwerking met de gemeente, de relatie met de inwoners en over de taken die per 1 januari a.s. naar de gemeente toekomen.

Het is goed om regelmatig het eigen functioneren na te gaan en waar nodig verbeterpunten aan te brengen.