Overleg april 2014

Het Wmo- Platform Drimmelen vergadert iedere tweede woensdag van de maand. Die vergaderingen zijn openbaar.

Het Platform wil u regelmatig informeren over bespreekpunten tijdens dit maandelijkse overleg.

Hulp bij het huishouden

De gemeente is op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de verlening van hulp bij het huishouden, omdat de beschikbare gelden met 40% gekort worden. Het huidige systeem is niet langer te gebruiken, omdat de eigen bijdrage dan aanzienlijk verhoogd of het aantal uren hulp aanmerkelijk verminderd zou moeten worden.

De gemeente heeft het Wmo-Platform haar mening over gevraagd een nieuwe aanpak gevraagd. Het Platform wil dat voor hulp bij het huishouden:

a. ook voor kwetsbare inwoners voldoende maatwerk in hulp en ondersteuning mogelijk blijft;

b. de eigen bijdrage van inwoners met minimale inkomens beneden de huidige eigen bijdrage blijft;

c. bij het berekenen van een eigen bijdrage gewaarborgd wordt dat inwoners in hun 'eigen huis' kunnen blijven wonen;

d. de stapeling van eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden en voor Wmo- en zorgvoorzieningen wordt beperkt tot de huidige hoogte;

MEE

MEE is een organisatie die mensen met beperkingen helpt, adviseert en hun belangen behartigt. Het Platform kan er mee instemmen dat het contract met MEE voor 1 jaar wordt verlengd.

Welzorg

Het Platform maakt zich zorgen over de dienstverlening bij het leveren door Welzorg van hulpmiddelen en diensten. De gemeente wordt aangemoedigd om de dienstverlening weer in betere banen te leiden.

Deeltaxi

Het bestaande contract voor deeltaxi's in onze regio verloopt per 1 januari 2016. De voorbereidingen voor een nieuw contract voor deeltaxi-vervoer per die datum zijn begonnen.

Het Platform heeft onderwerpen aangedragen die meegenomen moeten worden bij het aangaan van het nieuwe contract. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld: het tijdig ophalen, korte omrijdtijden, klantvriendelijke en deskundige chauffeurs, een klantvriendelijke telefooncentrale en dergelijke.

Maatwerk