Overleg februari 2015

Terugblik op het jaar 2014

In de bijeenkomst van februari werd samen met wethouder M .van Oosterhout terug gekeken naar de activiteiten van het Wmo-Platform van het afgelopen jaar. De conclusie was: er is veel werk verricht.

Het Platform heeft over vele onderwerpen gesproken en advies uitgebracht. Niet alle adviezen konden worden overgenomen, maar door de goede verstandhouding binnen het overleg werd de adviezen van het Platform ook door de gemeenteraad serieus meegewogen in de besluitvorming.

Zowel wethouder als Platform zullen er alles aandoen om de uitdagingen die 2015 met zich mee zal brengen zo goed mogelijk op te pakken.

Keukentafelgesprek

Regelmatig hebben we gesproken over het belang van een goed “Keukentafelgesprek”.

Voor de beoordeling van een vraag voor Wmo-ondersteuning is een uitvoerig persoonlijk gesprek, genaamd “Keukentafelgesprek”, nodig. Daar wordt besproken wat er moet gebeuren om deze hulpvraag op te lossen.

Vragen daarbij zijn: wat kunnen u en/of uw naasten hieraan zelf doen, kunt u de hulp zelf regelen en/of betalen, hebt u misschien binnenkort nog andere hulp nodig.

Hulp bij het huishouden wordt vanaf 1 juli hoogstwaarschijnlijk anders geregeld. Daarvoor zullen dan gesprekken met bestaande cliënten, mogelijk ook met u, worden gehouden.

U wordt mogelijk verwezen naar een algemene voorziening. Dan moet ook besproken worden of die wel bij u past. En de gemeente gaat bezien of hulpverlening voor u verder zou moeten gaan dan alleen de gevraagde hulp bij het huishouden.

Bij het gesprek kunt u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is ook mogelijk om zelf een keukentafelgesprek aan te vragen. Bijvoorbeeld wanneer uw problemen toenemen en/of de draagkracht van de mantelzorgers, naasten of vrijwilligers wordt overschreden.