Niet eens met een beschikking?

U hebt een Wmo-aanvraag ingediend en ontvangt een schriftelijke beschikking waar u het niet mee eens bent. Wat dan?

U kunt dan een schriftelijk bezwaar indienen bij de ondertekenaar van dat besluit, dat binnen zes weken doen en aangeven waarom u bezwaar maakt. Het bezwaarschrift gaat vervolgens naar de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. “En wat gebeurt er dan?”, vroeg het Wmo-Platform zich af. Daarom heeft een vertegenwoordigster van de commissie het Platform bijgepraat.

De bezwaarschriftencommissie behandelt vanaf 1 januari 2009, naast andere bezwaren, ook bezwaren tegen Wmo-besluiten. Deze commissie is geheel onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de voorzitter en de leden van de commissie niet werkzaam zijn bij de gemeente Drimmelen. Ze wonen zelfs niet eens in onze gemeente. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeente bij het beslissen op uw bezwaarschrift, maar de beslissing zelf wordt uiteindelijk genomen door de gemeente. Als de gemeente afwijkt van het advies van de commissie, moeten de redenen van die afwijking duidelijk worden omschreven.

In de meeste gevallen kunt u tijdens een hoorzitting van de commissie uw bezwaarschrift mondeling toelichten. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Voor de hoorzitting ontvangt u tijdig de stukken die voor uw bezwaarschrift van belang zijn. Soms vindt er geen hoorzitting plaats, bijvoorbeeld als uw bezwaarschrift te laat is ingediend, of als u hebt laten weten af te willen zien van het recht te worden gehoord.

Bij de hoorzitting mag u zich laten helpen en vergezellen door wie u wilt. Ook kunt u een deskundige (bijvoorbeeld een huisarts) inschakelen bij het horen, of zijn schriftelijke verklaring laten zien. U kunt zich zelfs laten vertegenwoordigen door iemand anders en zelf niet naar de hoorzitting gaan. Maar dat moet u wel van te voren afspreken met het secretariaat van de commissie.

Bij de hoorzitting zijn drie leden en de secretaris van de commissie aanwezig. Ook is er een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig om het gemeentelijke besluit toe te lichten. Dus er zitten al gauw vijf anderen bij de hoorzitting. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Na het horen van u en van de gemeentelijke vertegenwoordiger maakt de commissie een schriftelijk advies op. De commissie toetst daarbij niet alleen op juridische aspecten (b.v. is volgens de regels besloten), maar kijkt ook inhoudelijk naar de bezwaren (b.v. heeft de gemeente wel in redelijkheid een besluit over uw aanvraag genomen).

Zodra het advies klaar is, wordt het tegelijkertijd aan u en aan de gemeente gezonden, samen met het verslag van de hoorzitting. De gemeente moet binnen tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing op dat bezwaarschrift nemen. De beslissing kan echter met vier weken worden uitgesteld. In overleg met u kan de beslissing op het bezwaarschrift verder worden uitgesteld.

Als u het niet eens bent met de beslissing die door de gemeente op uw bezwaarschrift is genomen kunt u, binnen zes weken na verzending van deze beslissing, alsnog beroep instellen bij de rechtbank.

Dus, hebt u een probleem met een gemeentelijk besluit, maak dan gebruik van de mogelijkheid om onafhankelijke mensen uw bezwaarschrift te laten beoordelen. Zodat zeker wordt, dat de gemeente u op de juiste wijze maatschappelijk ondersteunt.

Voor vragen over de bezwaarschriftencommissie: het secretariaat is bereikbaar via telefoonnummer 0162-690190.

Meedenken?

Mocht U mee willen denken over het gemeentelijk WMO-beleid en de praktijk daarvan,

laat dan iets van U horen via