Kantelen

Onze gemeente heeft inwoners die door een lichamelijke of geestelijke handicap niet meer goed zelfstandig kunnen wonen en leven. Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moeten deze mensen zo ondersteund worden dat de gevolgen van hun beperkingen op een wijze worden gecompenseerd dat ze toch zich zelf kunnen redden en een “normaal” leven kunnen leiden.

Het WMO-Platform adviseert het College van B&W over beleid en uitvoering van deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeente Drimmelen.

Compenseren

Inwoners met een handicap kunnen voor voorzieningen, zoals scootmobiel of hulp in de huishouding, bij het WMO Loket ondersteuning aanvragen.

De doelstelling van de WMO is echter breder dan alleen het verschaffen van voorzieningen. Er moet onderzocht worden hoe een beperking gecompenseerd kan worden. En dan mag de gemeente de goedkoopste methode bepalen die afdoende compenseert. Dat hoeft dus niet altijd de voorziening te zijn aangevraagd wordt. Inschakelen van bijvoorbeeld een ouderenadviseur of een vrijwilliger of een wijkbewoner kan daarbij helpen.

Kanteling

Deze bredere benadering van de maatschappelijke ondersteuning wordt “de Kanteling” genoemd. Het Platform heeft B&W geadviseerd om de aanvragen daarom ook breder te gaan bekijken. De medewerkers van het WMO loket hebben al de eerste stappen gezet in deze bredere opzet door de zogenaamde “keukentafel”-gesprekken bij de aanvrager thuis.

De gemeenteraad wordt op donderdagavond 30 september tijdens een openbare vergadering geïnformeerd over deze Kanteling onder de werktitel: “Gemeente Drimmelen kantelt en houdt de WMO betaalbaar in 2011 en verder”.

In een volgende raadsvergadering zal dit beleidsstuk verder worden behandeld.

Meedenken?

Mocht U mee willen denken over het gemeentelijk WMO-beleid en de praktijk daarvan,

laat dan iets van U horen via