Leefbaarheid, HbH,Hulpmiddelen

oktober 2010

Een leefbare buurt

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat er van uit dat mensen bij het oplossen van problemen eerst elkaar helpen voordat er een beroep op de gemeente wordt gedaan. Elkaar, dat zijn b.v. ook de buurtgenoten. Daarvoor zijn goede onderlinge verhoudingen in de buurt nodig, een “sociale samenhang”. De buurt moet “leefbaar” zijn.

Om die “leefbaarheid” te helpen bevorderen kent de gemeente Drimmelen een wijkcoördinator, mevr. Lilian van de Wiel. Mevr. Van de Wiel praatte het gemeentelijke WMOPlatform bij over wat wijkcoördinatie inhoudt.

Voor een belangrijk deel is dat: praten met bewoners over wat er in de wijk verbeterd kan worden door de gemeente, door de woningstichting, door de politie en, niet in het minst, door de bewoners zelf. En dan letten op het nakomen van de afspraken. Een belangrijk uitgangspunt van de WMO.

Hulp bij het Huishouden

Hulp bij het Huishouden is een voortdurend aandachtspunt voor het WMOPlatform. Het noodzakelijk geachte huisbezoek bij een hulpvraag aan het WMO-Loket staat hoog genoteerd. Bij de bespreking over de begroting 2009 zal de gemeenteraad ook daar over moeten besluiten.

Ondertussen wordt door de gemeente gewerkt aan een vervolgregeling voor de hulp bij het Huishouding in 2009. Ook dat is een aandachtspunt van het Platform.

WMO-Hulpmiddelen

Rolstoelen, scootmobielen, tilliften, douchestoelen: voorbeelden van WMO-hulpmiddelen die via het WMO-Loket kunnen worden aangevraagd.

Drimmelen werkt met een een aantal buurgemeenten aan een aanbesteding om deze hulpmiddelen in de goede kwaliteit, prijs en beschikbaarheid te kunnen aanbieden. Het Platform verdiept zich nu in het “Programma van Eisen” voor deze aanbesteding.

Meedenken?

De bekende vinger aan de pols is een belangrijke vinger. Het WMOPlatform probeert die functie te vervullen door belangrijke onderwerpen zorgvuldig onder de loep te leggen en werkbare adviezen voor verbetering te formuleren.

Mocht U daarover willen meedenken: Uw hulp zal zeer op prijs worden gesteld.

Het WMOPlatform Drimmelen is bereikbaar via