Voorzieningen en Wmo-Loket

september 2008

Het WMOPlatform besteedt veel tijd aan de individuele voorzieningen die, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), door de gemeente kunnen worden verstrekt.

Recent ingewonnen informatie over de praktijk van Hulp bij het Huishouden leidde tot een advies aan Burgemeester en Wethouders tot enkele aanpassingen in de uitvoering. Dat advies en de reactie daarop van B&W zijn ondertussen gepubliceerd bij de gemeentelijke raadsstukken.

Een ontwerpregeling voor het toezicht op de uitgaven bij toekenning van een PersoonsGebonden Budget (PGB) heeft geleid tot enkele aanpassingen in die regeling na bespreking in het Platform..

Meer dan individuele voorzieningen

De WMO gaat echter niet alleen over de verstrekking van individuele voorzieningen. WMO gaat ook over de bredere ondersteuning van mensen met beperkingen. Daar horen bij de mensen die problemen met zichzelf hebben. Om hen te ondersteunen maakt de gemeente Drimmelen onder meer gebruik van de diensten van de GGZ ( voortgekomen uit het vroegere RIAGG). Daarover is het Platform in haar laatste bijeenkomst bijgepraat.

Het WMO Loket

Een belangrijke schakel tussen de gemeente en de burger die ondersteuning zoekt is het WMO-Loket. Zorgbelang-Brabant heeft onlangs onderzoek gedaan naar de klantgerichtheid van WMO-Loketten in Brabant. Tot genoegen van het Platform kwam het WMO-Loket in Drimmelen daar heel goed in naar voren. Een paar punten kunnen aangescherpt worden, en daar heeft het Platform ondertussen een advies over geformuleerd voor B&W.

Meedenken?

De bekende vinger aan de pols is een belangrijke vinger. Het WMOPlatform probeert die functie te vervullen door belangrijke onderwerpen zorgvuldig onder de loep te leggen en werkbare adviezen voor verbetering te formuleren.

Mocht U daarover willen meedenken: Uw hulp zal zeer op prijs worden gesteld.

Het WMOPlatform Drimmelen is bereikbaar via