Grenzen aan de huishoudelijke hulp?

De heer H. krijgt meerdere hulpverleners in zijn huis die hem helpen, want hij heeft een lichte beroerte gehad.

Een sociaal verpleegkundige brengt regelmaat in zijn leven. En ze moedigt hem aan bij het leggen van sociale contacten.

Een mantelzorger doet vaak boodschappen voor hem en helpt hem met zijn administratie.

Een huishoudelijke hulp helpt bij het huishouden.

De heer H. heeft om extra uren gevraagd voor de huishoudelijke hulp.

De Wmo-consulent overlegt met de hulpverleners en de heer H.

De gezamenlijke conclusie?

Verdere uitbreiding van de hulp bij het huishouden komt de heer H. niet ten goede. Hij kan best veel zelf doen en daar kan hij bij geholpen worden. Want door zelf doen wordt hij minder afhankelijk van hulpverleners. Een van de uitgangspunten van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De heer H. aanvaardt, na eerder wat te morren, deze conclusie.

Na een tijdje blijkt dat hij weer actiever wordt en zaken zelf oppakt.

Het WMO-Platform heeft de Gemeente geadviseerd om bij een aanvraag voor een Wmo-voorziening eerst bij de aanvrager thuis te gaan praten:

wat is het probleem, wat zijn de eigen mogelijkheden, wie kan er nog meer helpen.

Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een goede oplossing. Een oplossing die, bij zo goed mogelijk gebruik van de eigen mogelijkheden, de aanvrager ondersteunt om te kunnen blijven meedoen. Zoals in bovenstaand (gefingeerd) geval.

Deze werkwijze, ”De Kanteling”, wordt nu geleidelijk in Drimmelen ingevoerd.

Hebt U vragen over de toepassing van de WMO of wilt U uw ervaringen delen?

Neem gerust contact met het Wmo-Platform op:

per telefoon 0168 482425,

per brief p/a De Hoef 23 4927 BP Hooge Zwaluwe,

of per E-mail: wmoplatformdrimmelen@gmail.com.

Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een taak van de Gemeente.

De Wmo streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij,

ook bij een handicap of chronisch psychische problemen.