Geen AWBZ-begeleiding?

Tot december 2008 konden mensen, die een “lichte lichamelijke of geestelijke beperkingen” hebben begeleiding krijgen om 'te kunnen blijven meedoen', betaald vanuit de AWBZ. Daarvoor is een indicatie nodig vanuit het CIZ. Dat is veranderd door de rijksoverheid.

Vanaf 1 januari 2009 worden die indicaties opnieuw bekeken. Wie een “lichte beperking” heeft krijgt dan waarschijnlijk een bericht dat de indicatie afloopt.

Over wie gaat het dan? Het gaat onder meer over

    • ouderen met beginnende ouderdomsklachten zoals vergeetachtigheid, geheugenverlies, beginnende dementie

    • volwassenen die beperkt zijn in hun persoonlijke verzorging of die niet altijd zelfstandig kunnen functioneren

    • jongeren met lichte gedragsproblemen door lichte verstandelijke beperkingen

De gemeente wil, vanuit haar Wmo-doelstellingen, deze mensen niet in de steek laten en zoekt daarom naar mogelijkheden voor ondersteuning. Als die mogelijkheden beschikbaar zijn wordt dat bekend gemaakt.

En nu?

Hebt u al bericht gekregen dat de indicatie voor uw begeleiding is vervallen? Hebt U dan ook het advies gezien: neem contact op met MEE? Dat is het beste advies op dit moment om een goede oplossing te kunnen vinden bij deze nieuwe situatie.

En als u alsnog bericht krijgt dat uw indicatie voor begeleiding vermindert of helemaal vervalt, neem dan zo snel mogelijk contact op met MEE.

Waar vindt u MEE?

MEE heeft een steunpunt in het gemeentehuis in Made, telefoon 0162 690190:

Maandag van 9.00-12.00 uur zit daar Jessica Kerkdijk,

Vrijdag van 9.00-12.00 uur zit daar Johan Ligthart.

En U kunt terecht in bij MEE in Breda, Heerbaan 100, telefoon 076- 522 30 90.

De mensen van MEE helpen te zoeken naar de beste oplossingen die nu voor u beschikbaar zijn. Gratis.

Meedenken?

Mocht U mee willen denken over het gemeentelijk WMO-beleid en de praktijk daarvan,

laat dan iets van U horen via