Die lastige trap naar boven

Soms zijn er meer oplossingen voor een woningaanpassing dan je denkt. Een Wmo-consulent kan daarbij helpen. Zoals in het volgende voorbeeld.

Mevrouw M. woont alleen in haar eigen huis. De afgelopen maanden is ze een paar keer gevallen en kan nu nauwelijks de trap op komen naar haar slaap- en badkamer. “Zou een traplift een oplossing kunnen zijn?” vraagt ze zich af.

De wijkverpleegkundige regelt een gesprek met een medewerker van het gemeentelijke Wmo-loket in Made. Die stelt voor dat een Wmo-consulent bij mevrouw thuis komt om haar situatie, samen met de kinderen, te bekijken.

Een rondleiding door de woning en een gezamenlijk gesprek volgen. Samen zijn ze het eens, het zou beter zijn als mevrouw M. niet meer echt naar boven moet.

Beneden is een bijkeuken. Daar kan een douchegelegenheid worden gemaakt. En er is ook ruimte voor een slaapgedeelte. Is dat een oplossing?

De Wmo-consulent licht de mogelijkheden en de voorwaarden toe.

Daarbij betrekt ze ook de financiële situatie van mevrouw M. Want voor een woningaanpassing wordt een inkomensafhankelijke bijdrage berekend.

Met mevrouw en haar kinderen wordt ook het mogelijke vervolgtraject besproken en bepaald.

Opgelucht stemt Mevrouw M. in met het advies van de Wmo-consulent en de ondersteuning door de Gemeente Drimmelen. Ze hoopt dank zij de aanpassingen nog lang zelfstandig in haar huis te kunnen blijven wonen.

Kanteling van de Wmo

Het WMO-Platform heeft de Gemeente geadviseerd om bij een aanvraag voor een Wmo-voorziening eerst bij de aanvrager thuis te gaan praten:

    • wat is het probleem

    • wat zijn de eigen mogelijkheden

    • wie kan er nog meer helpen.

Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een goede oplossing. Een oplossing die, gebruik makend van de eigen mogelijkheden, de aanvrager ondersteunt om te kunnen blijven meedoen. Zoals in bovenstaand (gefingeerd) geval.

Deze werkwijze, ”De Kanteling”, is nu geleidelijk in Drimmelen praktijk geworden.

Vragen?

Hebt U vragen over de toepassing van de WMO of wilt U uw ervaringen delen?

Neem gerust contact met het Wmo-Platform op: per telefoon 0162 683142,

per brief p/a Middelmeede 5 4921 BZ Made,

of per E-mail: wmoplatformdrimmelen@gmail.com.

Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een taak van de Gemeente.

De Wmo streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij,

ook bij een handicap of bij chronisch psychische problemen.