Alleenstaand maar niet alleen

Mevrouw W. heeft haar alleenstaande 70-jarige buurvrouw al enige tijd niet gezien. Ze belt aan. Na lange tijd doet buurvrouw M. open. Buurvrouw M. ziet er niet goed en wat onverzorgd uit. Ze praat verward en lijkt depressief .

Binnen ziet mevrouw W. een grote janboel. Ze schrikt er van.

Ze stelt de buurvrouw wat gerust en ruimt tussendoor op. Er is geen eten meer, zelfs niet in de koelkast. Ze haalt wat te eten en zorgt dat de dokter langs komt. Deze constateert een lichte tia.

Het is duidelijk: de buurvrouw kan eigenlijk niet meer zelfstandig haar huishouden aan. Hulp moet komen om het huis op orde te houden, om boodschappen te doen en om haar leven meer structuur te geven.

Mevrouw W. informeert bij SWO en bij het WMO loket om advies en hulp voor haar buurvrouw, mevrouw M..

WMO-consulent heer O. komt bij de buurvrouw thuis en bespreekt haar situatie met haar, in haar eigen omgeving, samen met een ouderenadviseur van SWO.

Conclusies van het onderzoek: met regelmatig hulp bij het huishouden, èn met administratieve hulp, kan buurvrouw M. zelfstandig blijven wonen.

Financiële ondersteuning voor de huishoudelijke hulp wordt geregeld door het WMO loket. Administratieve ondersteuning wordt geregeld via SWO. En mevrouw W. houdt een oogje in het zeil.

Het WMO-Platform heeft de Gemeente geadviseerd om bij een aanvraag voor een WMO voorziening eerst bij de aanvrager thuis te gaan praten: wat is het probleem, wat zijn de eigen mogelijkheden, wie kan er nog meer helpen.

Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een goede oplossing. Een oplossing die, bij zo goed mogelijk gebruik van de eigen mogelijkheden, de aanvrager ondersteunt om te kunnen blijven meedoen. Zoals in bovenstaand (gefingeerd) geval.

Deze werkwijze, ”De Kanteling”, wordt nu geleidelijk in Drimmelen ingevoerd.

Hebt U vragen over de toepassing van de WMO of wilt U uw ervaringen delen?

Neem gerust contact met het Wmo-Platform op:

per telefoon 0162 683142

per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made

of per E-mail: wmoplatformdrimmelen@gmail.com.

Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een taak van de Gemeente.

De Wmo streeft er naar dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij,

ook bij een handicap of chronisch psychische problemen.