2016-10

Nieuws uit het overleg

In de laatstgehouden vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

Jongerenwerker Paul van Dijk

De jongerenwerker heeft het platform uitvoerig geïnformeerd over zijn werkzaamheden met jongeren. Hij bezoekt jongeren op de diverse (hang)plekken en werkt aan een vertrouwensrelatie met hen. Het zijn laagdrempelige contacten met betrekking tot school, relaties, werk, ouders, alcohol en druggebruik. Een jongerenwerker is geen hulpverlener maar helpt bij vragen en geeft ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing. Hij ontmoet jongeren van oktober t/m april iedere vrijdagavond in een jongerenruimte. Hij stimuleert jongeren om iets voor en met elkaar te organiseren. Zoals Experiment Drimmelen waarbij 3 jongeren vrijwillig voor een groep van 60 kinderen een dag in de Biesbosch hebben georganiseerd. Trainingen organiseren met als doel om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen. Street League Drimmelen is een straatvoetbal- competitie voor kinderen uit groep 7 en 8 op diverse trapveldjes. De jongerenwerker werkt nauw samen met politie, onderwijs, gemeente, Novadic Kentron, buurtsportcoaches. Hij heeft zijn kantoor in Raadhuisstraat 2c in Terheijden.

Ouderenmonitor

Informatie vanuit de GGD Ouderenmonitor laat zien dat het project “Wonen met Gemak” de zelfredzaamheid bij ouderen wordt bevorderd. Er zijn veel alleenstaande ouderen. De mobiliteitsvermindering bij vrouwen blijkt erger dan bij mannen. In de gemeente Drimmelen wil 71% van de ondervraagden graag in de huidige woning blijven wonen. Kosten van aanpassing van een woning speelt daarbij een grote rol. Voorlichting blijft geboden om bewoners te blijven informeren omtrent mogelijke aanpassingen in hun woning.

Overige WMO-zaken

Het Platform heeft geadviseerd om het verwachte overschot aan zorggeld geheel in het Sociaal Domein te investeren. Over de WMO-tevredenheid rapportage zijn enkele opmerkingen gemaakt zoals: professionele casemanagers zijn belangrijk, aan het verwachtingspatroon van cliënten is vaak lastig tegemoet te komen en niet in alle gevallen komt het aantal afgesproken uren overeen met de daadwerkelijke aantal uren begeleiding maar blijkt wel voldoende. Geadviseerd is de leden van het dorpsteam meer contact te laten zoeken in de dorpen zelf om de communicatie met cliënten te verbeteren.