2016-08

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In de vergadering van augustus zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Ervaringen van het Dorpsteam:

Op uitnodiging van het platform heeft een lid van het Dorpsteam over haar ervaringen

verteld.

Het volgende kwam o.a. ter sprake:

* De cliënt staat centraal. Door goed te luisteren en door te vragen ontstaat een totaal beeld van de situatie waarin de persoon zich bevindt.

*Soms moeten meer instanties/zorgverleners bij de oplossing van een probleem betrokken worden. Er wordt dan ook doorverwezen naar andere zorgverleners.

* Vaak wordt een mogelijke oplossing in de vergadering met alle partijen besproken.

* Dit lid van het dorpsteam is tevreden over het functioneren van het dorpsteam, maar verbetering is altijd mogelijk.

* Privacy zoals, het doorgeven van gegevens, is een lastig onderwerp. De gemeente zal een voorstel privacy-protocol en een visie voor het dorpsteam ontwerpen en aan het Platform voorleggen.

Zorggeld:

Het platform heeft kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad om, bij amendement van 3 fracties, extra gelden te reserveren in de begroting 2017, o.a. voor een pilot Voedselbank, de stichting Leergeld , SWO en de Blijverslening.

Overige punten om verstandig om te gaan met zorggeld worden nog bezien. Hierbij kan geacht worden aan middelen voor preventie, zoals drugs, vitaliteit voor ouderen, “gezonde cultuur” en schuldhulpverlening.

Algemene voorzieningen voor dagbesteding:

De gemeente wil een beroepskracht aan stellen om een succesvolle algemene voorziening voor dagbesteding te starten. Hierbij moet iedereen in zijn eigen dorpskern mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, participatie, zorg en welzijn.