2016-05

Nieuws uit het overleg van 11 mei 2016.

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wet-

houders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Verslavingszorg:

In dit overleg was een speciale plaats ingeruimd voor Julia Gavrilenko, preventiemedewerker van Novadic-Kentron. Het Platform wilde graag geïnformeerd worden over de aanpak van de verslavingszorg in onze regio.

Novadic-Kentron is de stichting voor de provincie Brabant die hier in gespecialiseerd is. Men kent verschillende gespecialiseerde afdelingen zoals: Jeugd, Leefstijl en Preventie, Verslavingszorg en 55+ groep.

Men kan alleen maar bij de Stichting terecht via een verwijzing door de huisarts en moet zelf willen! Jongeren krijgen voorrang.

Men heeft en speciaal aanbod voor jongeren tussen 12 en 24 jaar bij wie het gebruik van genotmiddelen of het gamen uit de hand loopt: Kentra 24.

In 90% van de gevallen is behandelen vanuit de thuissituatie het uitgangspunt. Maar bij heel grote problemen is opname in de kliniek mogelijk. (www.novadic-kentron.nl)

Dorpsteam:

Myrthe de Wijs heeft haar onderzoek afgerond. Opvallende bevindingen zijn:

- Per gemeente verschilt de invulling van vorm en werkwijze van de teams;

- In alle gemeenten blijkt dat het team vrij onbekend is bij de inwoners;

- Het uitwisselen van gegevens tussen de professionals is, gezien de privacy, een probleem.

- Bij de meeste gemeenten komt men nog niet toe aan preventie;

- De tijdige signalering als er bij inwoners een probleem is moet ook beter.

- In Drimmelen is het dorpsteam een netwerk waarin veel partijen deelnemen, ook de zorgaanbieders. Dat is een andere gemeente weer niet het geval.

Het eindrapport zal aan het dorpsteam, Wmo-Platform en B&W worden aangeboden.

Inclusieve samenleving:

De gemeente zou graag meer inwoners willen betrekken bij het gesprek over de zgn. inclusieve samenleving. Met inclusieve samenleving wordt bedoeld een samenleving waarbij iedereen, ook mensen met een beperking, in zijn eigen dorpskern mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, participatie, zorg en welzijn. De gemeente denkt na over een vorm hoe dit te bereiken.