2015-09

Wmo-ontwikkelingen

Het Wmo-Platform bespreekt maandelijks met medewerkers van de gemeente Drimmelen de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. In de vergadering van 9 september zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Wonen met gemak

Op 19 september zal er, tijdens deze themadag over onder meer veilig en comfortabel wonen, ook aandacht worden geschonken aan zaken van de Wmo. Er wordt informatie verstrekt over bv. het reizen met begeleiding, deeltaxivervoer en over aanvragen in het kader van de Wmo-regelingen. Bij de discussie over het reizen kwam het idee naar voren om na te denken over een soort staddienst binnen de gemeente Drimmelen. Daar zouden onze inwoners gebruik van kunnen maken om bv. naar een buurthuis in een andere kern te gaan.

Innovatie

-Er wordt op vele plaatsen nagedacht over nieuwe regelingen, bv. over een zgn. blijverslening. De overheid wil senioren daarmee helpen om langer thuis te blijven wonen. Het is een lening van de gemeente om zaken aan te passen in ruil voor het recht op eerste hypotheek. Of dat voor Drimmelen zinvol is wordt onderzocht.

-De gemeenteraad wil een bedrag vrijmaken voor een zgn. innovatiefonds. Ideeën in het “algemeen belang” zouden hiermee kunnen worden aangepakt of uitgewerkt.

- De gemeente heeft SWO een extra subsidie gegeven voor de uitbreiding van de ondersteuning door vrijwilligers. bv. door extra opleidingen.

Mantelzorgbeleid

B&W vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met de beleidsnotitie Mantelzorgbeleid. Het Platform heeft waardering voor de uitgebreide notitie, maar vraagt extra aandacht voor de mogelijke overbelasting van mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan werkgevers die flexibele werktijden bieden waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken. En aan de zgn. respijtzorg, waarbij de mantelzorger de mogelijkheid krijgt even om afstand te nemen van én weer energie op te doen voor het werk als mantelzorger.Social Return

Bij aanbestedingen van de gemeente zullen mogelijk steeds vaker afspraken gemaakt kunnen worden over een zgn. Social Return. Opdrachtnemers van de gemeente helpen voor een deel van de opdracht werkzoekenden en jongeren aan een baan of stageplaats.