2015-05

Nieuws uit het overleg van nhet Wmo-Platform

Jeugdzorg

De gemeente heeft het Wmo-Platform bijgepraat over de ervaringen van de Jeugdzorg in het 1e kwartaal 2015. Het is voor de ambtenaren, belast met jeugdzorg, een hectisch kwartaal geweest.

Er zijn heel veel vragen voor specialistische hulp binnengekomen en afgehandeld. De meeste zaken moesten met maatwerk opgelost worden.

Ook de juridische verwerking was een behoorlijke klus. De verwerking van de nota’s en betalingen aan de zorginstellingen liep vertraging op. De overgang van de jeugdzorg van de rijksoverheid naar de gemeente liep toch anders dan van te voren was ingeschat.

Huishoudelijke hulp

De overgang van de huishoudelijk hulp naar een algemene voorziening loopt volgens de gemeente goed. Er hebben al veel keukentafelgesprekken plaatsgevonden. De cliënten kunnen zich in het algemeen vinden in de eindconclusie van het keukentafelgesprek.

Financiële tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft de afgelopen jaren aan ongeveer 3000 Chronisch Zieken en Gehandicapten in Drimmelen een vergoeding uitgekeerd. Tot op heden zijn er ongeveer 150 aanvragen bij de gemeente binnengekomen. Erg weinig dus.

Een belangrijke oorzaak lijkt te zijn dat het voor cliënten erg moeilijk is om aan te tonen dat zij door hun beperking extra kosten hebben. Ook het aanvragen van een Inkomstenverklaring 2013 bij de Belastingdienst is voor veel mensen een obstakel. De papierwinkel is niet eenvoudig.

Maar schroom niet om een aanvrage in te dienen of geef aan de gemeente aan waarom u geen aanvrage indient. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de regeling eventueel aan te passen.

Persoonsgebonden budget

De problemen met de betaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB) door de Sociale Verzekeringsbank lijken zo goed als opgelost. Mocht u nog problemen hebben met de uitbetaling van de PGB, neem dan contact op met de gemeente.