Over het Wmo-Platform

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Gemeenten zijn met de invoering van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Deze ondersteuning moet het mensen mogelijk maken mee te blijven doen in de samenleving, ook als ze lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben. Dat kan bijvoorbeeld met hulp van vrijwilligers en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning, huishoudelijke hulp en individuele voorzieningen.

Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo verwoord in negen prestatievelden. Het ministerie van VWS geeft de kaders aan waarin elke gemeente haar eigen beleid kan maken. Een beleid dat afgestemd is op de wensen en samenstelling van de inwoners.

Burgerparticipatie

De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk dat haar burgers vanaf het begin worden betrokken bij het maken van alle plannen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Daarom heeft zij een Wmo-platform ingesteld.Het Wmo-platform denkt niet alleen mee in de uitvoering, maar adviseert ook bij nieuw beleid dat wordt opgesteld of bestaand dat wordt uitgevoerd.

Zie voor de samenstelling van het Wmo-Platform hier.

Wmo-Beleidsambtenaar voor de gemeente Drimmelen is mevr. Stella Terlouw, afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden.

Meedenken?

Wilt U meedenken? klik hier.

Besluit tot instelling

Op 1 oktober 2013 heeft het College van B&W het Platform een formele status gegeven door middel van een "instellingsbesluit". Het besluit is hier te vinden.

Gemeentelijke webpagina

https://drimmelen.nl/wmo-platform

------------------------------