Welkom bij het voormalige
Wmo-Platform Drimmelen

Let op.

Per 1 januari 2023 zijn het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform Drimmelen opgegaan in de
Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen, afgekort
ASD-Drimmelen.

De site van het Wmo-Platform wordt opgeheven.


Het Wmo-Platform Drimmelen

adviseerde,
gevraagd en ongevraagd,
het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
De adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten en adviezen van het Platform.


NB: Het Platformnieuws en de adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier.