Welkom bij het
Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen
de Drimmelense adviesraad voor het sociaal domein
adviseert, gevraagd en ongevraagd,
het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.

De adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.
NB: Het Platformnieuws en de adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier.