Welkom bij het
Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen

de Drimmelense Adviesraad voor het Sociaal Domein

adviseert,
gevraagd en ongevraagd,
het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
De adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten en adviezen van het Platform.


NB: Het Platformnieuws en de adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier.