Welkom bij het
Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd,
het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.

Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.

NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier.