Adviezen

Adviezen tot en met 2016, die het Platform heeft uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Drimmelen.
Voor adviezen vanaf 2017, zie hier.

------------------------------File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies inzake de algemene voorziening voor HbH  42k v. 1 30 jul. 2015 02:01 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over Beleid t.a.v. algemeen gebruikelijke voorzieningen dd november 2012  43k v. 1 30 jul. 2013 07:44 Wmo-Platform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over alternatieven Hulp bij het Huishouden, 29 april 2014  127k v. 1 5 okt. 2014 10:31 Wmo-Platform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over bezuinigingen Hulp bij het Huishouden, 26 mei 2014  151k v. 1 5 okt. 2014 10:31 Wmo-Platform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies betreffende het Concept Uitvoeringsplan "Kom Binnen"  59k v. 1 19 dec. 2016 06:15 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over de financiële tegemoetkoming bij chronische ziekte en beperking    38k v. 1 3 dec. 2015 06:25 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over Basistarieven Hulp bij het Huishouden dd december 2012  313k v. 2 5 okt. 2014 10:22 Wmo-Platform Drimmelen
ċ

Downloaden
Advies over "de Kanteling en bezuinigen   188k v. 2 13 jan. 2011 05:40 Webmaster Wmo-Platform
Ċ
Weergeven Downloaden
Reactie op de beleidsnotitie Mantelzorg  36k v. 1 13 sep. 2015 06:23 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
ĉ
Weergeven Downloaden
advies over mogelijkheden tot intensivering zorgbeleid  53k v. 1 13 jun. 2016 05:48 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over het Plan van Aanpak voor de Transitie Juegdzorg dd mei 2013  190k v. 2 5 okt. 2014 10:25 Wmo-Platform Drimmelen
ĉ
Weergeven Downloaden
Advies over de invoering van een strippenbudget voor vervoer per deeltaxi dd september 2012  98k v. 1 30 jul. 2013 07:38 Wmo-Platform Drimmelen
ĉ
Weergeven Downloaden
Advies over de Transitie van AWBZ naar Wmo dd februari 2012  93k v. 1 30 jul. 2013 07:41 Wmo-Platform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over Plan van Aanpak van de veranderingsprocessen   186k v. 1 28 jul. 2015 02:47 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over uitgangspunten aanvulling beleidsplan WMO 2013-2016, 18 augustus 2014  47k v. 1 5 okt. 2014 10:33 Wmo-Platform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Notitie Uitgangspunten en doelstellingen Transitie AWBZ->Wmo, 28 juli 2013.  97k v. 1 5 okt. 2014 10:35 Wmo-Platform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Betreft een lening voor aanpassing aan de woning om deze levensloopbestendig te maken  55k v. 1 23 dec. 2016 02:06 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over Verruiming alcohol-schenktijden in kantines, dorpshuizen en andere paracommerciële instellingen dd 21 november 2013  38k v. 1 6 okt. 2014 02:17 Wmo-Platform Drimmelen
ĉ
Weergeven Downloaden
Advies over Toekomstvisie Drimmelen dd februari 2011  90k v. 1 30 jul. 2013 07:39 Wmo-Platform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies betreffende de nota "Samen aan Zet"!  70k v. 1 25 jan. 2017 00:41 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Het Platform adviseert een Plan op te stellen i.v.m. het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.  127k v. 1 14 mrt. 2016 02:44 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Advies over Wmo-verordening 2013  194k v. 2 5 okt. 2014 10:24 Wmo-Platform Drimmelen
ĉ
Weergeven Downloaden
Het Platform adviseert hoe de zorggelden verstandig in te zetten kijkend naar de toekomst.  54k v. 1 21 sep. 2016 01:11 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Beantwoording advies Beleidsnotitie Mantelzorg  16k v. 1 28 sep. 2015 02:24 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Reactie van de gemeente op het advies van transitie naar transformatie   72k v. 1 29 jul. 2015 08:03 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
Reactie van de gemeente op het advies van het Wmo-Platform over het raadsvoorstel Algemene Voorziening Hbh  31k v. 1 30 jul. 2015 02:05 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Ċ
Weergeven Downloaden
reactie van gemeente op advies betreffende het VN-verdrag  100k v. 1 24 jun. 2016 01:23 Secretaris WmoPlatform Drimmelen
ċ

Downloaden
Gemeentelijke reactie op Advies de Kanteling  2461k v. 1 19 sep. 2010 09:10 Engbert Tienkamp