Home‎ > ‎Platform Nieuws‎ > ‎

Platformnieuws november 2017

Geplaatst 18 dec. 2017 01:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 
Nieuws uit het overleg
Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen. 

GGZ
Tijdens het overleg van november lichtte mevr. G. Linssen van GGZ Breeburg het werk van GGZ toe. Zij sprak over 3 stadia: de behandeling, de begeleiding en de participatie. Bij behandeling betreft het  genezen van mensen. Bij begeleiding gaat het om het helpen van mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk bestaan, aan de leefomgeving.  Bij participatie is het doel om mensen aan onbetaald of zo mogelijk betaald werk te helpen. 
Bij behandeling betreft het de grootste groep mensen. Voor Drimmelen zou het gaan om ongeveer 300 mensen. Bij begeleiding ongeveer om 50 mensen. 

Beschermd wonen
Inwoners die psychische problemen hebben of dakloos zijn, moeten ook een normaal leven kunnen leiden. Wanneer dat kan en men dat wil zou dat zoveel mogelijk in de eigen woonwijk moeten kunnen. Soms kan dat zelfstandig, soms in een groep. 
Vanaf 2020 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Een regionale projectgroep (12 gemeenten) heeft daartoe een notitie “Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020“ opgesteld.

Huiskamer-project    
Surplus wil graag komen tot gemengde groepen die met elkaar in contact komen. Het gaat dan om mensen met en zonder beperking. Surplus wil starten in Antonius Abt in Terheijden. 

Inclusieve samenleving
Iedereen moet zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij. Maar hoever staat het nu in onze gemeente met die integratie? Bureau “Zet” is ingehuurd om dit te onderzoeken. Beleidsambtenaren van de gemeente zijn daartoe ondervraagd. Interessant is echter vooral ook wat de inwoners ervan vinden.Comments