Home‎ > ‎Platform Nieuws‎ > ‎

Platformnieuws januari 2020

Geplaatst 12 feb. 2020 07:35 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Notitie: Iedereen doet er toe, Iedereen doet mee 
Iedere gemeente moet zich inspannen om mensen aan passend werk te krijgen en voor passende begeleiding te zorgen. Dat kan ook betekenen dat dan een tegenprestatie gevraagd wordt in de vorm van een wederdienst. Een wederdienst is een vorm van onbetaald werk voor de samenleving. In de notitie wordt beschreven hoe Drimmelen dat zou kunnen regelen. Mevr. I. Polling van de gemeente besprak met het Wmo-Platform de voorgestelde mogelijkheden.

Consulent Zorg en Veiligheid
Steeds vaker lezen of horen we iets over inwoners met verward gedrag. De gemeente is verplicht ook hen en hun familie of netwerk te helpen. Dat is vaak lastig voor de huidige  hulpverleners. De gemeente heeft daarom een proef opgezet om die hulpverleners te ondersteunen. Op 1 januari 2020 is de heer P. Vermeulen benoemd tot Consulent Zorg en Veiligheid. Hij heeft de kennis en ervaring om hulpverleners te ondersteunen. Hij zal als een soort consultatiepost werken voor medewerkers van onder meer dorpsteams, wijkpolitie, huisartsen en zorginstellingen. Met het Platform heeft hij gesproken over zijn voorgenomen aanpak. Het Wmo-Platform is vertegenwoordigd in de bij de proef betrokken klankbordgroep. De proef zal een half jaar duren, dan wordt bekeken hoe verder te gaan.
Zorgcafé
Om de zorg en ondersteuning rondom onze  inwoners goed te regelen is samenwerking tussen verschillende organisaties nodig. Binnen de gemeente is regelmatig overleg tussen die organisaties. Dat heet het Zorgcafé. Tussen de professionals van die organisaties zijn daarvoor goede contacten nodig. Zij wisselen van belang zijnde informatie uit. Privacy wordt daarbij goed in de gaten gehouden. 

Samenwerking 
Er zijn twee Platforms in het Drimmelense Sociaal Domein. Een voor Sociale Zekerheid en een voor, onder meer, Wmo-aangelegenheden. 
In de  praktijk van zorg en ondersteuning blijkt dat problemen van inwoners steeds vaker meerdere oorzaken hebben. Die oorzaken aanpakken vergt een gezamenlijke actie om tot een echte oplossing te komen. De organisatie van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden wordt op zo’n gezamenlijk beleid toegespitst. Is een gezamenlijke advisering van de twee Platforms dan ook nuttig?  De betreffende wethouders en beleidsmedewerkers spraken daarover met de Platform-voorzitters. Zij spraken af  met elkaar te zoeken naar werkbare vormen van gezamenlijke advisering.

Comments