Home‎ > ‎Platform Nieuws‎ > ‎

Platformnieuws december 2018

Geplaatst 29 dec. 2018 06:00 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

 WMO-zaken:
WMO Abonnementstarief
De eigen bijdrage in het kader van de WMO is vastgesteld op €17,50 per 4 weken. De gemeente heeft echter de vrijheid deze maximale eigen bijdrage naar beneden aan te passen. Daarom heeft de gemeenteraad  gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen die er financieel op achteruitgaan te compenseren. Opvallend vond het Platform dat slechts weinig mensen die daarvoor in aanmerking komen (inkomen beneden 120% van het sociaal minimum) gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. 

Huishoudelijke Hulp:
De komende veranderingen in de huishoudelijke hulp hebben weinig vragen opgeroepen. De meeste mensen hebben dezelfde hulp kunnen behouden. Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) heeft nu een apart onderdeel nl. “SWO Thuis” (via huishoudelijkehulpdrimmelen.nl). 

 PvdA-enquête WMO-cliënten: Het Platform heeft er op aangedrongen de signalen uit deze enquête serieus te nemen. Er komt een bijeenkomst van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Daar wordt bekeken of er uit de enquête mogelijk conclusies te trekken zijn die tot verbetering van de aanpak kunnen leiden.

Besluit en Verordening WMO:
Het Besluit Wmo, de financiële regels rondom de Wmo, wordt jaarlijks aangepast. Daarin komt ook  de voor iedereen gelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (het zogenaamde abonnementstarief ). 

Bij de aanpassing van de Wmo-Verordening zijn er geen grote veranderingen te verwachten. De meeste richtlijnen blijven hetzelfde
Comments