Home‎ > ‎De Adviezen‎ > ‎

Reactie gemeente op advies Respijtzorg

Geplaatst 12 feb. 2020 07:25 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Op 14 oktober 2019 heeft u ons geadviseerd over het onderzoek naar respijtzorg in de
gemeente Drimmelen. Wij danken u hiervoor en informeren u in deze brief over het besluit
van het college van burgemeester en wethouders over dit advies.
In uw advies vraagt u het onderzoek te verbreden naar respijtzorg voor alle mantelzorgers en
de mensen waar zij voor zorgen. Wij delen uw standpunt dat respijtzorg van belang is voor
alle mantelzorgers in de gemeente Drimmelen. Toch willen wij het onderzoek toespitsen op
de mantelzorgers van mensen met dementie. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen
waarin behoefte is aan respijtzorg er sprake is van dementie. Het onderzoek is opgezet naar
aanleiding van signalen vanuit de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen dat
het voor deze groep vaak moeilijk is om passende respijtzorg te regelen. Ook de motie van
de gemeenteraad (november 2018) waarin om onderzoek wordt gevraagd, is ingegeven door
zorgen om het gebrek aan respijtzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die
steeds vaker overbelast raken.
Experts geven aan dat andere doelgroepen elk een eigen vorm van respijtzorg vragen. Het
verbreden van het onderzoek doet de complexiteit toenemen. Het risico is aanwezig dat het
hierdoor langer duurt om tot een oplossing te komen. Het college verwacht wel dat het
lopende onderzoek inzichten oplevert die kunnen worden toegepast bij het organiseren van
respijtzorg voor andere doelgroepen.
Pagina 2
U vraagt ons ook aandacht te besteden aan andere acute knelpunten die tijdens het
onderzoek naar voren komen. De resultaten van het onderzoek worden besproken in de
werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen. In deze werkgroep worden ook de
vervolgstappen bepaald. Als eventuele acute knelpunten eenvoudig op te lossen zijn, zullen
we ons hiervoor inspannen.
Wij zijn ons ervan bewust dat de voortgang in het dossier respijtzorg niet de snelheid heeft
die het zou moeten hebben. We nemen u graag mee in het complexe traject om de juiste
respijtzorg te realiseren door u tijdens het onderzoektraject van onze bevindingen op de
hoogte te houden. Recent hebben de onderzoekers van Dementiezorg voor Elkaar de
resultaten (van de eerste fase) van het onderzoek met u besproken.
Wij danken u nogmaals voor uw betrokkenheid zoals die blijkt uit uw advisering en uw
deelname – in het verband van dit onderwerp – aan de werkgroep Dementievriendelijke
gemeente.
Wij hopen u hiermee, naast de toelichting die wij hebben gegeven in uw vergadering,
voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen
drs. M.A.C. Oomen
Manager Maatschappelijke Aangelegenheden
Comments