Home‎ > ‎

De Adviezen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van B&W over Wmo-aangelegenheden. Over beleid en over praktijk. Gevraagd en ongevraagd.

De adviezen staan hier onder. 
Adviezen tot en met 2016 staan hier.

Advies Nieuwe Organisatievorm CJG

Geplaatst 12 nov. 2018 03:09 door Wmo-Platform Drimmelen

De huidige organisatie van het CJG moet worden aangepast. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in onze gemeente een samenwerking van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. 
Een extern adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de optimale vorm van een nieuwe passende organisatie. Het Wmo-Platform stemt in met de analyse en de voorgestelde keuze, maar heeft ook enkele opmerkingen met daarbij behorende  enkele adviezen.

Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021

Geplaatst 25 dec. 2017 05:39 door Wmo-Platform Drimmelen

De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).
Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht.

concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen

Geplaatst 4 okt. 2017 09:27 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 25 dec. 2017 05:26 bijgewerkt ]

In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke specifiek ziet op klachten m.b.t. de toegang tot jeugdhulp of klachten over de jeugdhulp geboden door het CJG.

In de  jeugdzorg zijn in het verleden door jeugdhulpaanbieders goede ervaringen opgedaan met klachtencommissies met een gemengde samenstelling: een jurist, een gedragsdeskundige en een arts. Groot voordeel van zo’n gemengde samenstelling is dat de leden ieder vanuit  hun eigen specifieke deskundigheid  de klachten beter kunnen begrijpen en doorgronden. Dat is uiteindelijk in het belang van alle partijen. 

De gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben aangegeven graag samen op te trekken met Drimmelen en Geertruidenberg. De gemeente Breda heeft aangegeven te overwegen ook aan te sluiten.

Het voorstel is om gezamenlijk gebruik te maken van de deskundigheid van dezelfde klachtencommissie. Praktisch betekent dit dat iedere gemeente dezelfde klachtenregeling vaststelt en dezelfde personen benoemt in de klachtencommissie. 

Hierbij de reactie van het Wmo-Platform op de voorgestelde regeling.
En de daarop gevolgde gemeentelijke reactie.

Visienota Samen aan Zet

Geplaatst 10 feb. 2017 08:02 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 1 apr. 2017 10:25 bijgewerkt ]

De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:
“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale
klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan reguliere
activiteiten op het gebied van onderwijs, participatie, zorg en welzijn.“

Een inclusieve samenleving is niet in 2018 “gereed”. Het is een proces. Wat de gemeente met deze
visie aangeeft is dat de gemeente er vanaf vandaag aan werkt om het aspect inclusiviteit bij het
ontwikkelen en uitvoeren van plannen te bekijken en mee te wegen.
Wanneer ben je als gemeente inclusief? Als het gemeentebreed gewoon geworden is om
rekening te houden met inclusiviteit. Dus als het bij iedereen tussen de oren zit. Dat is niet
van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarvoor zijn we samen aan zet!

In bijgaande bestanden het advies van het Wmo-Platform en de reactie daarop van de gemeente.

1-4 of 4