Scootmobiel of deeltaxi?

Waarom geen scootmobiel, maar wel een deeltaxi?

De heer J. loopt en fietst niet meer zo goed. Hij vraagt bij het WMO-loket een scootmobiel aan om vanuit Made naar Wagenberg te kunnen gaan. 
Hij wil zijn familie daar eens per week blijven bezoeken. 
Er volgt een gesprek met een WMO-consulent, bij de heer Jansen thuis, in zijn eigen omgeving. 
Al pratende blijkt dat hij beter, en in dit geval zelfs goedkoper, geholpen is met een deeltaxi-pas in plaats van met een scootmobiel. 
De heer J. kan weer minstens eens per week zijn familie in Wagenberg blijven bezoeken.


Het WMO-Platform heeft de Gemeente geadviseerd om bij een aanvraag voor een scootmobiel eerst bij de aanvrager thuis te gaan praten: wat is het probleem en wat kan daarbij de meest passende oplossing zijn.  
Deze werkwijze, ”De Kanteling”, wordt nu geleidelijk in Drimmelen ingevoerd.

Wilt u ook uw ervaringen en kennis inbrengen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning?
Neem gerust contact op: per telefoon 0168 482425, 
per brief  p/a De Hoef 23 4927 BP Hooge Zwaluwe,
of per E-mail: wmoplatformdrimmelen@gmail.com.
Website: www.wmoplatformdrimmelen.nl 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een taak van de Gemeente. 
De Wmo streeft er naar, dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij ook bij een handicap of chronisch psychische problemen.
Comments