Nieuws van het Wmo-Platform april 2015


WMO-ONTWIKKELINGEN
Voor het houden van de zogenaamde keukentafelgesprekken worden medewerkers van een extern bureau ingeschakeld. Zij zijn gespecialiseerd in het gesprekken voeren over de totale situatie waarin inwoners verkeren. Cliënten waarvan de indicatie afloopt hebben bericht ontvangen.

Het Platform bepleit een meer samenhangende aanpak vanuit de Wmo, de Jeugdzorg  en de Participatiewet. De signalen ten behoeve andere voorzieningen worden wel doorgegeven, in het belang van de cliënt, maar een totaalaanpak lijkt nu nog niet mogelijk. Daarbij speelt de privacy van de cliënt een belangrijke rol. 

De leden van het Platform oriënteren zich opnieuw op de verschillende aandachtsgebieden: naar welk onderwerp (aandachtsgebied) gaat hun persoonlijke voorkeur uit om zich daar verder in te verdiepen en daarover meer specifiek het gemeentebestuur te adviseren. 

TENSLOTTE
Het Platform wil onderzoeken of de maandelijkse informatie over de vergaderingen en de onderwerpen die aan de orde zijn, zoals in ’t Carillon gepubliceerd, interessant genoeg is om gelezen te worden. Uw mogelijke reactie daarover wordt zeer op prijs gesteld.

Comments