Leden Wmo-Platform

Leden van het Wmo-Platform hebben zitting op persoonlijke titel.
Zij hebben affiniteit met problematiek uit hun aandachtsgebieden, maar bezien Wmo-aangelegenheden met een brede blik. 
Er is een instellingsbesluit en de leden worden formeel benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.
De volgende personen maken op dit moment deel uit van het Platform:
10 items worden weergegeven
LedenAandachtsgebied
Sorteren 
 
Sorteren 
 
LedenAandachtsgebied
Anneke Kruithof - Lage Zwaluwe Voorzieningen tbv zelfstandig functioneren en kunnen meedoen in samenleving, bevorderen geestelijke gezondheid, integrale aanpak sociaal domein.. 
Engbert Tienkamp - Hooge Zwaluwe, Voorzitter Informatie en advies, de inclusieve samenleving, integrale aanpak sociaal domein. 
Gerard van der Linden - Lage Zwaluwe Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid 
Hans Neienhuijsen - Terheijden Preventieve ondersteuning an Jeugd en Ouders, Verslavingsbeleid, Aanpak ongeletterdheid.. 
Jacqueline Van Bohemen - Made Ondersteuning van antelzorgers en vrijwilligers, bevordering overleg met inwoners. 
Jan Seelaar - Lage Zwaluwe n.t.b. 
Johan Broos - Made, Secretaris Preventieve ondersteuning van Jeugd en Ouders, Verslavingsbeleid, Aanpak ongeletterdheid. 
José Hofstra - Made Minima beleid en schuldhulpverlening 
Robert van der Jagt - Made, Penningmeester Omgevingswet 
Stef de Vreede - Wagenberg Naar een Incusieve Gemeente Drimmelen, Integrale aanpak sociaal domein. 
10 items worden weergegeven