Leden Wmo-Platform

Leden van het Wmo-Platform hebben zitting op persoonlijke titel.
Zij hebben affiniteit met problematiek uit hun aandachtsgebieden, maar bezien Wmo-aangelegenheden met een brede blik. 
Er is een instellingsbesluit en de leden worden formeel benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.
De volgende personen maken op dit moment deel uit van het Platform:
7 items worden weergegeven
LedenAandachtsgebied
Sorteren 
 
Sorteren 
 
LedenAandachtsgebied
Gerard van der Linden - Lage Zwaluwe, Secretaris Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid 
Hans Neienhuijsen - Terheijden Preventieve ondersteuning an Jeugd en Ouders, Verslavingsbeleid, Aanpak ongeletterdheid.. 
Jacqueline Van Bohemen - Made Ondersteuning van antelzorgers en vrijwilligers, bevordering overleg met inwoners. 
Jan Seelaar - Lage Zwaluwe wonen; armoedebeleid 
Johan Broos - Made, Voorzitter Preventieve ondersteuning van Jeugd en Ouders, Verslavingsbeleid, Aanpak ongeletterdheid. 
José Hofstra - Made Minima beleid en schuldhulpverlening 
Robert van der Jagt - Made, Penningmeester Omgevingswet 
7 items worden weergegeven