Home

Welkom bij het Wmo-Platform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.

NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier


Recent Nieuws

 • Platformnieuws januari 2020 Notitie: Iedereen doet er toe, Iedereen doet mee Iedere gemeente moet zich inspannen om mensen aan passend werk te krijgen en voor passende begeleiding te zorgen. Dat kan ook betekenen ...
  Geplaatst 12 feb. 2020 07:35 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platformnieuws december 2019 Tijdens de vergadering van december kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):Bij het Centrum  voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg kunnen ouders ...
  Geplaatst 9 jan. 2020 06:51 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platformnieuws november 2019 Tijdens de vergadering van november kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.SWO (Stichting Welzijn & Ondersteuning):De heer P. Franken, directeur SWO, informeerde het Platform over een aantal zaken. Aan de ...
  Geplaatst 12 dec. 2019 01:07 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 37 worden weergegeven. Meer bekijken »De Adviezen
 • Reactie gemeente op advies Respijtzorg Op 14 oktober 2019 heeft u ons geadviseerd over het onderzoek naar respijtzorg in degemeente Drimmelen. Wij danken u hiervoor en informeren u in deze brief over het besluit ...
  Geplaatst 12 feb. 2020 07:25 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Advies over Onderzoek Respijtzorg                                                             ADVIES OVER Onderzoek Respijtzorg Geacht College, Tijdens haar vergadering op 9 oktober  j.l. kwam bij het Wmo-Platform Drimmelen het Plan van aanpak ‘Respijtzorg in de (regio) Drimmelen’ aan ...
  Geplaatst 19 okt. 2019 05:18 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Advies over Beleidsplan Sociaal Domein + beantwoording ADVIES OVER Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023   Geacht College, Al enige tijd is gewerkt aan een beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023. Op vergaderingen van het Wmo-Platform Drimmelen hebben voortschrijdende ...
  Geplaatst 11 apr. 2019 08:45 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Advies Nieuwe Organisatievorm CJG De huidige organisatie van het CJG moet worden aangepast. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in onze gemeente een samenwerking van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. Een extern ...
  Geplaatst 12 nov. 2018 03:09 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:39 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 5 van 7 worden weergegeven. Meer bekijken »