Home

Welkom bij het Wmo-Platform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.

NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier


Recent Nieuws

 • Platformnieuws dec.2017   Nieuws uit het overleg Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere ...
  Geplaatst 15 jan. 2018 09:35 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platformnieuws november 2017  Nieuws uit het overlegHet Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen. GGZTijdens het overleg van november lichtte mevr. G. Linssen ...
  Geplaatst 18 dec. 2017 01:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platformnieuws oktober 2017  Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de ...
  Geplaatst 15 nov. 2017 04:53 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 12 worden weergegeven. Meer bekijken »De Adviezen
 • Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:39 door Wmo-Platform Drimmelen
 • concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke ...
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:26 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Visienota Samen aan Zet De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, socialeklasse ...
  Geplaatst 1 apr. 2017 10:25 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »