Home

Welkom bij het Wmo-Platform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.

NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier


Recent Nieuws

 • September 2017: Jeugd- en jongerenbeleid, Armoedebeleid, Wmo-zaken Jeugd- en jongerenbeleidEr dient een vervolg van het “Jeugdplan” te worden opgesteld voor de jaren 2018-2020. Uitgangspunt: jeugdigen en jongeren tot 18 jaar moeten de mogelijkheid hebben om ...
  Geplaatst 4 okt. 2017 09:16 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Augustus 2017: Koerskaart, Armoedebeleid, Wmo-zaken Evaluatie Koerskaart Via de Koerskaartdiscussies zijn veel suggesties binnen gekomen om het leven in onze gemeente nog verder te verbeteren. Die worden nu bekeken op werkbaarheid. Het resultaat zal worden ...
  Geplaatst 4 okt. 2017 09:12 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Juli 2017:Minima beleid, Cliëntervaring, Innovatiestimulering MinimabeleidDe Rekenkamer heeft, op verzoek van de gemeenteraad, onderzocht hoe het armoedebeleid in Drimmelen uitwerkt. Daar valt nog wel wat te verbeteren. Beleidsmedewerker J. Schoenmakers praatte het Wmo-Platform ...
  Geplaatst 4 okt. 2017 09:07 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 9 worden weergegeven. Meer bekijken »De Adviezen
 • concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke ...
  Geplaatst 4 okt. 2017 09:27 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Visienota Samen aan Zet De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, socialeklasse ...
  Geplaatst 1 apr. 2017 10:25 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 2 van 2 worden weergegeven. Meer bekijken »Subpagina''s (2): De Adviezen Platform Nieuws