Home

Welkom bij het Wmo-Platform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.

NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier


Recent Nieuws

 • Platformnieuws aug. 2019 Iedereen doet mee:Met  de  ondertekening van het verdrag van de Verenigde Naties over Handicap moeten de gemeenten zich extra inspannen: Iedereen moet mee kunnen doen, ondanks beperkingen. Een aantal ...
  Geplaatst 17 aug. 2019 04:58 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platformnieuws juli 2019 Tijdens de vergadering van juli kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.Centrum voor Jeugd en GezinHet Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen Geertruidenberg geeft advies en ondersteuning bij ...
  Geplaatst 15 jul. 2019 02:16 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platformnieuws juni 2019 Tijdens de vergadering van juni kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.Bij deze bijeenkomst was ook wethouder L. Schuitmaker aanwezig.Eén tegen eenzaamheidEr is een landelijke afspraak gemaakt tussen ...
  Geplaatst 17 jun. 2019 01:10 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 31 worden weergegeven. Meer bekijken »De Adviezen
 • Advies over Beleidsplan Sociaal Domein + beantwoording ADVIES OVER Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023   Geacht College, Al enige tijd is gewerkt aan een beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023. Op vergaderingen van het Wmo-Platform Drimmelen hebben voortschrijdende ...
  Geplaatst 11 apr. 2019 08:45 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Advies Nieuwe Organisatievorm CJG De huidige organisatie van het CJG moet worden aangepast. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in onze gemeente een samenwerking van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. Een extern ...
  Geplaatst 12 nov. 2018 03:09 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:39 door Wmo-Platform Drimmelen
 • concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke ...
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:26 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Visienota Samen aan Zet De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, socialeklasse ...
  Geplaatst 1 apr. 2017 10:25 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 5 van 5 worden weergegeven. Meer bekijken »