Home

Welkom bij het Wmo-Platform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.

NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier


Recent Nieuws

 • Platform nieuws april 2018 Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).Informatie over WMO-zaken:Integraal Beleidsplan:Dit beleidsplan moet de ...
  Geplaatst 14 mei 2018 02:13 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Nieuws Platform maart 2018 Jaarverslag 2017:Het jaarverslag 2017 is overhandigd aan wethouder H. Bakker. De wethouder oordeelde dat het Platform een goede positie heeft verworven in de gemeente. Het College van Burgemeester en ...
  Geplaatst 16 apr. 2018 01:23 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platform Nieuws febr. 2018 Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de ...
  Geplaatst 5 mrt. 2018 10:15 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 16 worden weergegeven. Meer bekijken »De Adviezen
 • Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:39 door Wmo-Platform Drimmelen
 • concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke ...
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:26 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Visienota Samen aan Zet De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, socialeklasse ...
  Geplaatst 1 apr. 2017 10:25 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »