Home

Welkom bij het Wmo-Platform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.


Recent Nieuws

  • Februari 2017 Over Welzorg, Voedselbank, Armoedebeleid, Samen aan Zet ...Welzorg   In meerdere gemeenten in West-Brabant is men niet tevreden over de serviceverlening van Welzorg. Het contract met Welzorg is daarom per ...
    Geplaatst 26 feb. 2017 06:51 door Wmo-Platform Drimmelen
  • Januari 2017, over Visienota, Blijverslening en Accomodatiebeleid Visienota Sociaal Domein Burgemeester G. de Kok besprak met het Platform de weg naar de zgn. Inclusieve Samenleving in Drimmelen. Ofwel: Hoe kunnen we in onze gemeente bereiken dat echt ...
    Geplaatst 10 feb. 2017 07:57 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 2 van 2 worden weergegeven. Meer bekijken »De Adviezen
  • Visienota Samen aan Zet De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, socialeklasse ...
    Geplaatst 26 feb. 2017 07:12 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 1 van 1 worden weergegeven. Meer bekijken »Subpagina''s (2): De Adviezen Platform Nieuws