Home

Welkom bij het Wmo-Platform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.

NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier


Recent Nieuws

 • Platformnieuws september 2018 Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Informatie over WMO-zaken:Kennismaking wethouder J. VissersTijdens deze ...
  Geplaatst 11 okt. 2018 00:31 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Nieuws Platform augustus 2018  Informatie over WMO-zaken: Voor een lidmaatschap in het Platform hebben twee inwoners interesse getoond. Zij worden voor de volgende vergadering uitgenodigd om nader kennis te maken met het Platform ...
  Geplaatst 24 sep. 2018 05:13 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platformnieuws juli 2018 Integraal Beleidsplan Sociaal DomeinDe gemeente gaat, zoals eerder gemeld, een totaal “integraal” beleid opstellen voor het “sociaal domein”. Bij de opstelling van dat beleid worden zoveel mogelijk inwoners betrokken ...
  Geplaatst 10 aug. 2018 01:12 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 20 worden weergegeven. Meer bekijken »De Adviezen
 • Advies Nieuwe Organisatievorm CJG De huidige organisatie van het CJG moet worden aangepast. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in onze gemeente een samenwerking van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. Een extern ...
  Geplaatst 12 nov. 2018 03:09 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021 De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:39 door Wmo-Platform Drimmelen
 • concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke ...
  Geplaatst 25 dec. 2017 05:26 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Visienota Samen aan Zet De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, socialeklasse ...
  Geplaatst 1 apr. 2017 10:25 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 4 van 4 worden weergegeven. Meer bekijken »