Home

Welkom bij het Wmo-Platform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van B&W van de gemeente Drimmelen over Wmo-aangelegenheden.
Adviezen zijn vertrouwelijk tot het moment dat de B&W de gemeenteraad informeert.

Deze site geeft informatie over de activiteiten van het Platform.

NB: Nieuws en adviezen tot en met 31 december 2016 staan hier en hier


Recent Nieuws

 • Platformnieuws aug. 2020 Het Wmo-Platform besprak werkwijze en aanpakHet Wmo-Platform denkt niet alleen mee in de uitvoering, maar adviseert ook gevraagd en ongevraagd Burgemeester en Wethouders bij nieuw beleid of ...
  Geplaatst 25 aug. 2020 01:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Platformnieuws juli 2020 Meedoen in Drimmelen: De gemeente Drimmelen heeft  een rapport laten maken om een actueel beeld te schetsen  van de huidige stand van zaken rondom inclusie in Drimmelen. In een inclusieve ...
  Geplaatst 14 jul. 2020 00:26 door Johan Broos
 • Platformnieuws juni 2020 Koninklijke onderscheiding en afscheid. Op 10 juni ontving de voorzitter van het Wmo -Platform de heer E. Tienkamp uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk ...
  Geplaatst 25 jun. 2020 05:32 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 3 van 42 worden weergegeven. Meer bekijken »De Adviezen
 • Advies over verordening jeugdzorg 2020 Bovengenoemde concept-verordening  is met vertegenwoordigers van het Platform Sociale Zekerheid Drimmelen en het Wmo-Platform Drimmelen (verder te noemen de Platforms) besproken. Over deze verordening zijn opmerkingen gemaakt. Die ...
  Geplaatst 13 mrt. 2020 02:42 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Reactie gemeente op advies Respijtzorg Op 14 oktober 2019 heeft u ons geadviseerd over het onderzoek naar respijtzorg in degemeente Drimmelen. Wij danken u hiervoor en informeren u in deze brief over het besluit ...
  Geplaatst 12 feb. 2020 07:25 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Advies over Onderzoek Respijtzorg                                                             ADVIES OVER Onderzoek Respijtzorg Geacht College, Tijdens haar vergadering op 9 oktober  j.l. kwam bij het Wmo-Platform Drimmelen het Plan van aanpak ‘Respijtzorg in de (regio) Drimmelen’ aan ...
  Geplaatst 19 okt. 2019 05:18 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen
 • Advies over Beleidsplan Sociaal Domein + beantwoording ADVIES OVER Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023   Geacht College, Al enige tijd is gewerkt aan een beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023. Op vergaderingen van het Wmo-Platform Drimmelen hebben voortschrijdende ...
  Geplaatst 11 apr. 2019 08:45 door Wmo-Platform Drimmelen
 • Advies Nieuwe Organisatievorm CJG De huidige organisatie van het CJG moet worden aangepast. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in onze gemeente een samenwerking van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. Een extern ...
  Geplaatst 12 nov. 2018 03:09 door Wmo-Platform Drimmelen
Berichten 1 - 5 van 8 worden weergegeven. Meer bekijken »